hou van de planeet toekomst voorspellingen

Voorspellingen voor de wereld over 12 jaar


Inzichten en voorspellingen over 12 jaar… tot het jaar 2030

Algemeen

voorspellingen tot 2030

De twintigers van nu, zijn dan dertigers en de pasgeborenen tieners. In die periode hebben we met een generatie wisseling van doen.

Ik bedoel daarmee, dat wij dan zeker van doen hebben met een hele andere denk- en voelwijze maar zeker ook met een andere leefwijze.

In de komende tijd is het een beleving van koud, nat, en erg hard waaien. Het geeft het gevoel van een klimaatomslag en een nog milder klimaat.

Stormen komen en gaan als orkanen en of tornado’s
wereldwijd zullen deze een andere meer oostelijker route, dan het huidige, gaan volgen. Hier zullen wij in Nederland dan ook last van krijgen.

Voor ons wil dat zeggen dat wij op verschillende manieren veel last zullen gaan ondervinden van niet alleen hoog water. Wij (Nederland en Europa) zullen van tijd tot tijd ook met zware stormen te kampen krijgen.

Veel mensen worden getroffen door rampspoed waar men het niet zou gaan verwachten. Engeland, Schotland en gedeelten van Duitsland

Rampspoed ook door moeilijk te genezen ziektes die de hele wereld kan treffen tot 2021 en na 2029 nog erger.

De dijken van Zeeland, Zuid Hollandse eilanden, en Noord Holland (Petten) zullen het zwaar te verduren krijgen en moeten in nog meer aangepast gaan worden. Niet alleen zeewater speelt ons parten, dat doet het smeltwater ook.

Het smeltwater legt dan weer een zware wissel op de meeste rivierdijken. Veel land zal bij ons en andere Europese landen permanent dan wel langdurig onder water komen te staan.

Hierdoor zal ook een enkele (bekende) brug gaan bezwijken of instorten.

Er zullen daar door ook andere woon en leefvormen ontstaan. Bijvoorbeeld op drijvende eilanden

Boeren komen vaker in opstand voor het behoud van hun leven, maar Nederland gaat er anders uitzien omdat Boerderijen in de huidige hoedanigheid grotendeels ook gaan verdwijnen of veranderen in het landschap.

Veel boerderijen worden omgebouwd tot wooneenheden voor het wonen in de natuur en of gaan dienst doen als camping of logeren in een boerderij zo kunnen de boeren toch blijven voortbestaan.

Koningshuis

De komende jaren verlopen vrij rustig bij het koningshuis

Rond 2021, 2025 en 2029 zal er een commotie en of toch weer verdriet in de Koninklijke familie zijn. Die commotie heeft alles te maken met prinses Amalia, of oud vorstin Beatrix

Amalia ontpopt zich in de komende tijd als een zeer zelfverzekerd type die haar eigen pad zal willen blijven volgen en tegen de gevestigde orde en protocollen aan schopt.

Dit heeft alles van doen met haar keuze ten aanzien van de troonopvolging en een mogelijk verlies van een zeer goede dierbare vriend(in)

In deze periode zal ook Amalia meer taken moeten verrichten En een mooie jongen is dan al zeker aan haar zijde.

Economie en wereld

Om Nederland niet op slot te laten gaan moeten er regelmatig drastische maatregelen genomen worden die niet voor iedereen leuk zullen zijn

Een grote krimp in de economie door maatregelen uit Europa halverwege 2020- 2021 en 2029 – 2030 weer zal Nederland weer in een korte crisis doen laten komen.

De Europese Unie maakt zeer zware tijden door. De eenheid is ver te zoeken. Frankrijk en ook Duitsland en Italië stellen hun eigen belangen centraal.

De Benelux vormt nog steeds een sterke eenheid. Die eenheid zal dan “weer” model staan voor een ander Europa.

De Benelux beschikken dan over ten minste 2 zeer
krachtige politieke leiders.

Het politieke bestel in ons land zal drastisch op de schop gaan in de komende jaren.

Men komt er achter dat de natuur zoveel mogelijk gespaard dient te worden. Dat leef en werkgebieden meer over het land
verspreid dienen te worden.

Meer beschermde (natuur)gebieden gaan er komen.

Belangrijke gebieden worden de omgeving van Venlo, Arnhem,
Twente en midden Drenthe. Dit betreffende natuurgebieden en of wonen en werken

We gaan ontdekken wat “onbemand” vervoer en transport allemaal voor ons kan gaan doen. Er komen hiervoor speciale fly drive zones op of langs bestaande (snel)wegen.

De eerste onbemande vliegtuigen brengen ons naar populaire bestemmingen

De macht van Amerika op Europa maar ook op de wereld zal in de komende jaren een stuk minder zijn.

Frankrijk en Engeland krijgen daardoor meer macht in de wereld.

Turkije zal voor Europa, en Saoedi-Arabië voor het midden oosten een belangrijke tussen-rol gaan spelen.

In China zullen bijzondere mineralen nog gevonden worden.
China krijgt een vrijere positie in de wereld, en dat heeft niet alleen met deze vondst te maken. Zogenoemde leading economy.

Spiritualiteit

Spiritualiteit geeft grote verschillen in beleving. En dat heeft alles te maken met de werkdruk en leefwijze zeg leefstijl.

De spiritualiteit wordt overigens wel meer als bij het leven van
alledag aanvaardt.

Toch zal er een kloof in beleving zijn. Velen zullen de spiritualiteit als onderdeel van het leven aanvaarden maar gezien hun maatschappelijk welzijn daarmee een ander begrip voor ogen
hebben.

Nieuwetijds kinderen die vanaf 2000 zijn geboren worden de nieuwe leiders van de wereld… Wij zullen dan over jonge mediums en leiders beschikken die in specialismen een groot deel van de mogelijkheden ondervangen, maar ook vele mensen verbaasd zullen laten staan.

In dit verband worden alternatieve heelwijzen steeds meer als een goede aanvulling op de reguliere geneeskunst gezien. Daarbij wordt het medium werk op gepaste wijze door officiële instanties openlijker geraadpleegd.

Tot slot: als wij de wereld van het onzichtbare willen kunnen begrijpen en zien, zullen wij eerst zelf onzichtbaar moeten willen zijn, pas dan zal die onzichtbare wereld te zien en te begrijpen zijn.


Alle begin is moeilijk maar als u het wilt lukt het u ook.

Niets uit deze tekst mag gepubliceerd worden zonder toestemming van Lammert Begeman.

Gepubliceerd November 2018

Wil je een persoonlijk consult? klik hier >>

Multi talent >>

Lammert is op vele gebieden aan het werk en heb daardoor veel ervaring opgebouwd in vele zaken. Ook als het gaat om zakelijke inzichten, ook voor jou…

Gratis energiekaartje >>

Al vele jaren help ik mensen met een gratis energiekaartje probeer het zelf en vraag er 1 aan. leg het onder je kussen en probeer het uit…

Positief >>

Er zijn al heel veel mensen geholpen met de gekste en bijzondere zaken lees het bij de ervaringen. Je kan je eigen ervaring ook achterlaten in het gastenboek

Healing op afstand >>

Probeer het eens uit kijk naar het fimpje en ervaar positieve energie. Je kan natuurlijk ook een healing persoonlijk krijgen

You cannot copy content of this page

Gebruik materiaal verboden tenzij je toestemming vraagt

X